1_2.png

Välkommen till en hemmaplan
för alla sportintresserade

2_2.png


Vi på C More tar sport på alldeles för stort allvar för att inte ta sport på ett större allvar. Så länge det finns förutfattade meningar som gör att sportintresserade som står utanför normen inte känner sig hemma i sportvärlden finns det fortfarande ett jobb att göra. Och om alla tar ansvar för sin hemmaplan, då kan vi skapa en bättre miljö inom svensk idrott, för alla sportintresserade. 

Att skapa en öppnare sportvärld är en stor fråga och ingen kan inte göra allt, men alla kan göra något. Därför kommer vi att bjuda in och arbeta tillsammans med andra aktörer. Målet är att experimentera, testa och utveckla nya idéer som kan bidra till en sportvärld där alla intresserade känner sig välkomna. 

Resultatet av arbetet kommer löpande att användas av oss på C More för att utveckla våra sändningar. Som ett nav för upplevelser av svensk idrott förstår vi att det vi visar – och hur vi visar det – bidrar till att skapa sportens verklighet. Men alla insikter och verktyg som tar form under vägens gång kommer också att göras tillgängligt för alla som kan ha ett värde av det – till exempel supportrar, andra journalister eller inom ungdomsidrotten.